Politiske bønder

Politiske bønder

18. oktober. 2022 | 19:00
Ringerikes museum

Foredrag Politiske bønder – fra Gudbrand Tandberg og Engebret Moe til Marcus Thrane
18. oktober kl 19

I 1814 fikk Norge en grunnlov som sikret bønder stemme- og representasjonsrett. Allerede i 1815 var Norderhov og Hole representert på Stortinget da de første stegene mot et demokratisk Norge ble tatt. Imidlertid ble ikke arbeidere og husmenn inkludert i denne prosessen, og drøyt 30 år senere skulle Hattemakerkrigen sette Hønefoss på kartet da arbeidere og husmenn gjorde opprør som en reaksjon på arrestasjonen av thraniteren hattemaker Halsten Knudsen. Den nasjonale historien har sitt utgangspunkt i de lokale hendelsene, og spennet mellom det konservative og det radikale, en overklasse og en underklasse.

Foredraget blir holdt av Marthe Hommerstad som er Seksjonsleder på Norsk lokalhistorisk institutt på Nasjonalbiblioteket. Marthe er utdannet historiker, og disputerte for doktorgraden i 2012 med avhandlingen «Politiske bønder – bondepolitikk og Stortinget 1815-1837». Hun har en omfattende akademisk produksjon bak seg, og har i tillegg til egne bokutgivelser publisert en rekke artikler i fagtidsskrifter og i bøker.

Del innlegget: