Omvisninger i Hjemmestyrkemuseet

Omvisninger i Hjemmestyrkemuseet


Ringerikes Museum

Hver søndag ut juli kan man møte opp og få guidet omvisning i Hjemmestyrkemuseet, som man finner i museets andre etasje. Omvisningen er gratis med kjøp av inngangsbillett og det er Hjemmestyrkemuseets venner som står for omvisningen.

Tispunkt:

9. juli – 12:00 og 14:00

16. juli – 12:00 og 14:00

23. juli – 12:00 og 14:00

30. juli – 12:00 og 14:00

Del innlegget: