Middelalderuka i Numedal 2023

Middelalderuka i Numedal 2023


Festivalen Middelalderuka i Numedal vil arrangeres i olsok-uka 24-30 juli i 2023.
Flesberg kommune som medarrangør har valgt å ta en pause i 2023, gjennom et kommunestyrevedtak i desember-22. Rollag kommune vil også ta en koordinatorrolle i stedet for produsent i år.

Frivillige lag og foreninger, organisasjoner og Den Norske Kirke inviteres til å bli med sine egne arrangementer og aktiviteter som tidligere. I Rollag kan eksterne frivillige arrangører søke på den kommunale «potten», men dette er dessverre ikke mulig i Flesberg, da kommunens bidrag er inndratt for 2023 i hht kommunestyrets vedtak. Eksterne arrangører har ansvar for både egne inntekter og utgifter. Nore og Uvdal kommune vil være medarrangør/produsent som tidligere, men tar gjerne imot innspill og forslag til programposter.

Fristen for å delta med program og aktiviteter for eksterne arrangører er 31.mars.

Send tekst og foto (m/kreditering) til:
Nore og Uvdal kommune: post@nore-og-uvdal.kommune.no
Rollag kommune: post@rollag.kommune.no
Flesberg kommune: post@flesberg.kommune.no

Markedsføring
Det vil ikke bli laget et separat trykt program som tidligere, men programmet vil bli markedsført via Sommermagasinet for Numedal, (fysisk magasin og digitalt), på middelalderukas nettside og Facebook, samt på ulike eksterne digitale plattformer.
Sommermagasinet for Numedal utkommer ca 1.juni og distribueres til alle husstander og hytteeiere i Numedal, samt service- og næringsbedrifter, Kongsberg Næringsforum og Buskerudmuseet, avd. Lågdalsmuseet på Kongsberg.

Velkommen til Middelalderuka i Numedal-23.

Komiteen for Middelalderuka i Numedal
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Fortidsminneforeningen og Buskerudmuseet, avd. Lågdalsmuseet, Kongsberg.

Del innlegget: