Labrodagen

Labrodagen


Labromuseet

Labrodagen er avlyst i 2021

Labrodagen er Labromuseenes årlige barne- og familiearrangement. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom alle virksomhetene på Labro samt frivillige lag og foreninger. På programmet denne dagen, står danseoppvisning, foredrag, spesialomvisninger, demonstrasjon av blant annet den gamle saga, smia og vegutstyr, og en rekke andre aktiviteter.

Del innlegget: