Herregårdene på Eiker, del 2: Skjelbred

Herregårdene på Eiker, del 2: Skjelbred

27. april. 2023 | 19:00 21:00
Fossesholm Herregård

Den 27. april kommer neste etappe i serien om Eikers herregårder. Skjelbred er dag nærmest ukjent som herregård, men var på 1600-tallet en meget stor virksomhet. Den gamle gårdsanlegget er forsvunnet, men også for Skjelbred eksisterer det kilder som kan gi oss en spennende fortelling. Hvordan ble en så stor hovedgård etablert? Hvordan kan den kan ha sett ut? Hvordan kunne hovedgården senere kollapse?

Under gjennomgangen av Sem sist ble flere forhold om adelen og herregårdene nevnt, og nå får vi sjansen til å komme nærmere inn på hva flere av disse forholdene innebar. Hva var egentlig en herregård? Hvordan fungerte driften, og hvorfor opphørte den?

Foredraget holdes i Låven på Fossesholm. Inngang kr. 100,- / 80,- for medlemmer av Eiker Historielag. Kaffe inkludert.

Del innlegget: