Gunnveig Nerol: Maleri – tresnitt – keramikk

Gunnveig Nerol: Maleri – tresnitt – keramikk

1. juli. 2021 15. august. 2021
Hallingdal - Dagali Museum

Utstilling på Dagali Museum.

Åpen utstilling 1. juli—15. august 2021,
tirsdag-søndag 13-18
Salgsutstilling

Del innlegget: