Forelesning og eventyrstund: Jørgen Moe

Forelesning og eventyrstund: Jørgen Moe

4. desember. 2022 | 17:00
Sorenskrivergården, Nesbyen

Museumssøndag på Hallingdal Museum

Velkommen til foredrag og eventyrfortelling på Sorenskrivergården!

Hallingdal Museum og Kunstlandskapets Venner byr på en lærerik og stemningsfull aften for både barn og voksne. Preben Johannessen holder foredrag om Jørgen Moe, Torill Thømt leser fra Hans Gudes brev om Moe, og Berit Vestheim leser eventyr.

Jørgen Moe ble født 22. april 1813 i Hole i Buskerud og døde i Kristiansand 27. mars 1882.

I løpet av hans levetid gjorde nasjonen Norge store fremskritt. Norge løsrev seg fra Danmark, og fikk nasjonsbyggende institusjoner som Storting, Universitet og Slott. Samtidig var det en periode som også sammenfalt med det som senere er omtalt som nasjonalromantikken.

Mye av hans liv og virke traff dermed tidsånden midt i blinken. Sammen med Peter Christen Asbjørnsen samlet og utga han Norske Folkeeventyr. Som dikter skrev han bl. a. Norges første barnebok «I brønnen og i tjernet», han skrev «Seterjentens søndag», «Fanitullen», «Det lysnet i skogen» og «Den gamle mester».

Men etter hvert viet han sitt liv i stadig større grad til kirken og sin prestegjerning. Han var først i Sigdal (med bopel i Krødsherad), senere i Bragernes kirke i Drammen, så i Vestre Aker kirke, og han avsluttet sin yrkeskarriere som biskop i Agder/Kristiansand.

I sin samtid var han altså en betydelig kraft i forskjellige deler av norsk åndsliv. Men huskes kanskje best som halvparten av Asbjørnsen og Moe.

Inngangspris 100 kr for voksne, 70 kr for barn, pensjonist, og student

Del innlegget: