Foredrag: Fortidsfunn fra Velstad

Foredrag: Fortidsfunn fra Velstad

19. april. 2022 | 19:00
Storsalen Folkmusikksenteret

19. april får vi besøk av arkeolog Nicolai Eckhoff fra Kulturhistorisk Museum i Oslo, som vil fortelle om de arkeologiske undersøkelsene som ble gjort ved Velstad i nedre Sigdal i fjor. Det var på forhånd knyttet stor interesse til utgravningen, da det ikke siden slutten av 1940-tallet har blitt gjort lignende undersøkelser i området. Resultatene ville dermed kunne bringe ny kunnskap om livet og samfunnet til menneskene i Sigdal i jernalderen.

I løpet av utgravningen ble det avdekket rester av et langhus fra folkevandringstiden (400–550 e.Kr.), med tilhørende bosetningsspor som ovner, ildsteder og dyrkingslag. Resultatene fra prøvemateriale vitner om en bosetningstype litt utenom det vanlige, med funn av frø fra en plante sjeldent eller aldri funnet ved tidligere utgravninger i Norge. I tillegg ble det funnet en liten samling menneskebein. Foredraget vil ta sikte på å gi en gjennomgang av utgravningen, dens betydning for arkeologien i nærområdet, og folkevandringstiden generelt. Velkommen!

Tid og sted: Storsalen på Folkemusikksenteret, tirsdag 19. april kl. 19.00.
Inngang kr. 50,- inkludert kaffe.
Fri entré for Museets venner og historielagene i Sigdal, Modum og Krødsherad.

Del innlegget: