5. desember

5. desember

5. desember. 2021
Lauvlia -Th. Kittelsens kunstnerhjem

I dag er det Jonas Bals som svarer på spørsmålet Hva betyr Kittelsens kunst for deg? Jonas er forfatter, spaltist i avisa Klassekampen og rådgiver i LO. Han er for tiden aktuell med boken Streik! En historie om strid, samhold og solidaritet (2021).

Jeg bruker ofte Kittelsens maleri Streik (1879) når jeg holder foredrag om arbeiderbevegelsens historie. Bildet klarer å formidle den enorm kraften som lå i ideen om at arbeidere kunne samle seg i fagforeninger, og om nødvendig streike for å få kravene sine innfridd. Kravene deres handlet om en lønn å kunne leve av, og et arbeid å kunne leve med, men også om en grunnleggende respekt for deres menneskeverd og rett til medbestemmelse. I et samfunn der arbeidsgiverne hadde nærmest total makt over sine ansatte, var det å stille slike krav en opprørshandling. På bildet ser man denne frontkollisjonen mellom en gammel, autoritær verden og et mer demokratisk samfunn: Arbeiderne står fremdeles bokstavelig talt med lua i hånda, men de står der også i stille tross – og de står sammen. Derfor har jeg også valgt å bruke bildet i boka mi Streik!

Jonas Bals, fotografi av Christopher Olssøn.
Streik (1879) Th. Kittelsen

Du kan følge julekalenderen både på Facebook og Instagram.

Del innlegget: