Hallingdal museum

Demonstrasjoner av tradisjonelle håndverk/Demonstration of traditional handcrafts.

Vil du prøve deg i slåtten? Lære å slå med ljå, rake og hesje? Bli med på slåttedag!

Traditional hay making.

Demonstrasjoner av tradisjonelle håndverk/Demonstration of traditional handcrafts.

Vil du prøve deg i slåtten? Lære å slå med ljå, rake og hesje? Eller lære om tradisjonelle håndverk?

Demonstration of traditional handcrafts & Traditional hay making.

Vil du prøve deg i slåtten? Lære å slå med ljå, rake og hesje? Bli med på slåttedag!

Traditional hay making.

Demonstrasjoner av tradisjonelle håndverk/Demonstration of traditional handcrafts.

Kari Leikvold stiller ut: Bunadsdokker fra Hallingdal/Dolls in folk costumes from Hallingdal.
I utstillingen finner du bunad og bunadsdokker – samt stakker fra Lauvviken.


 Skaparverkets dag 

Ål Bygdamuseum 

Sundag 6. juni kl. 13 

Sundag blir det utegudsteneste på museet med skaparverket som tema. Prost Sveinung Hansen og diakon Hilde Kirkebøen preiker, og Ingunn Stræte spelar. 

Ål markedshage som startar sommaren 2021 vil bli presentert av Ingunn Hallingstad Medgard. Ho tenkjer å dyrke ulike grønsaker, urter og blomar som ein kan ete. Alt vil bli dyrka utan pesticider og kunstgjødsel. 

Frå Ål Bygdamuseum blir det ei kort orientering om årets utstilling: «Oss imellom – folk og rein», og elles tankar om korleis ein kan ta vare på naturen. Naturmedisinar Tryve Olaf Lindvig tar oss med på ei vandring iblant urtene på museumsområdet. 

Her blir det kyrkjekaffe med suppe av lokale råvarer, ferskt brød, kaffi, te og lappar, samt musikkinnslag av Rebecca Lofft med keltisk musikk. 

Hjarteleg velkomen! 

SEMINAR- 

Tre og urter til mat og medisin

Ål Bygdamuseum

Laurdag 5. juni 2021

Kl. 11-16

Dagen vil bestå av to bolkar: kl. 11-13 og kl. 14-16 med dugurd imellom. 

I den fyrste delen blir det fokus på tre og kva ein kan lage av dei.

Dugurden vil vere suppe med m.a. råvarer frå museet: brennesle, kvitlauk og løpstikke med brød attåt. Det vil sjølvsagt bli urte-te og det blir smaksprøver av ulike slag.

I den andre delen tek me for oss urter som veks på marka og kva me kan nytte dei til. 

Kurshaldar Trygve Olaf Lindvig er utdanna naturmedisinar ifrå Tyskland og Sveits og har arbeidd innan naturterapi i over 30 år. Han har tidlegare halde ei rekkje kurs innan temaet.

Naturen med sine trær og urter er livsgrunnlaget vårt. De støtter oss på de forskjelligste måter som mat og medisin. Vi vil på seminaret utdype hva de kan være godt for og hvordan vi kan integrere dem i dagliglivet vårt for å styrke vår egen helse og forståelse for naturen omkring oss.                                                                                    

Velkomen til ein spanande og lærerik dag!
Vaksne: 1000,- Honnør / student: 750,- / Born: 500,- 

Info/ påmelding: lndhjem@buskerudmuseet.no
Tlf: 32 08 17 70 / sms: 913 22 686.