_MG_2216_1000x500

Utstillinger

Her kan du foruten flotte sesongutstillinger, se utstilling om Henschien trekkspill, Jørgen Moe og miljøutstillinger fra prestegården. Velkommen!

Fast utstilling

Prestegården
Her kan du vandre igjennom prestegårdens mange rom på oppdagelsesferd. Norderhov gamle prestegård er en gedigen tømmerbygning som er nærmere 400 år gammel. Store deler av rominndelingen med relevante utstillinger er fortsatt intakt, som kjøkken, kontor, herrekammer og borgstue. Et besøk her gir et glimt inn i en betydelig norsk embetsmannskultur.

Svenskestua
Her fortelles historien om den rådsnare prestekona Anna Colbjørnsdatter og hennes rolle i slaget på Norderhov i 1716, da Ringerike ble krigsskueplass under den store nordiske krig

Hjemmestyrkemuseet
Utstillingen viser utstyr og våpen fra begge sider under okkupasjonsårene. Og det gis et realistisk bilde av den militære motstandsbevegelsen i de fem krigsårene, med hovedvekt på vårt eget lokale distrikt.

Moeminnet
Du kan utforske Moeminnet, minnesamlingen etter dikterpresten Jørgen Moe, i tillegg rommer museet flere hundre gjenstander fra Jørgen Moes private hjem

Ikonsamling
Ringerikes Museum har en unik samling ikoner fra Baltikum, Hellas og Russland. De eldste dateres til 1400-tallet.

Hønefoss trekkspillmuseum
Utstillingen viser en rekke trekkspill fra forskjellige land til forskjellige tidsepoker. Vi forteller også om Harald Henschien som etablerte Henschien Trekkspillfabrikk i Hønefoss i 1936, som den eneste i sitt slag i Norge. Den ble nedlagt i 1958.