Workshop

Workshop

18 juni. 2020
Villa Fridheim

Camilla Løkvik Lingaas holder workshop på Villa Fridheim, for de som ønsker å lære teknikkene hun bruker i sin kunst. Her inviteres du til å laste opp egne nyproduserte bilder ved hjelp av disse teknikkene som legges til Villa Fridheims Instagram-konto. En utstilling i utstillingen- for publikum, av publikum. Nedre aldersgrense for deltakelse på workshop er 13 år. Meld deg på via Villa Fridheims arrangement på Facebook.