Gjenstandsfotografering

Gjenstandsfotografering

2 august. 2020
Buskerud Fylkesfotoarkiv

Hvorfor dokumenterer vi gjenstandene?
Museene er tuftet på sine gjenstandssamlinger. Museenes samlinger danner grunnen for forskning, kunnskapsutvikling og formidling. Vi dokumenterer samlingene for å kunne identifisere, beskrive og klassifisere dem og for å knytteopplysninger utenfor gjenstandene til dem.