Borna sin urtedag

Borna sin urtedag

3. oktober. 2021 | 10:00 14:00
Hallingdal Museum

Søndag 3. oktober 2021

«Nysgjerrighet og naturlig lek med planter og trær hører hjemme i alle barns liv. Denne lørdagen skal vi flette eventyr sammen med trær, lek, og barnevennlig te. Vi skal få et innblikk i hvordan mennesker har levd som del av naturen i årtusener med kunnskap og nærhet til spiselige og medisinske planter.»
-Mari Georgiana Gjerstad

Program
10:00 – 10:30 Oppmøte og introduksjon med eventyr
10:30 – 11:30 Leik og utforsking i lokale trær
11:30 – 12:00 Ein te-seremoni spesielt for born
12:00 – 13:00 Dugurd
13:00 – 13:30 Eventyr
13:30 – 14:00 Eventyr blir fletta saman med daglegdags bruk av urter
14:00 Avslutning

Kursleiaren:
Mari Jerstad er tredje generasjons forteljar og har ein bachelorgrad innan urtemedisin. Ho har reist rundt på skoler i Tønsberg, Oslo og Larvik med den kulturelle skulesekken og fortald eventyr for hundrevis av born. Ho har teke dei med ut i skogen, gått berrføtt med dei, og laga te-seremoni særskildt for born. Tidlegare har ho vore på Ål Bygdamuseum og halde kurs for vaksne. Denne gongen er det born som er så heldig å få oppleve ein dag med henne.

Urtedagen er for born frå 7- 11 år og kostar 400,- per born inkl. dugurd. Søskenmod.: 300,-

Info / bindande påmelding innan 27. september til: marikaapeurt@gmail.com / tlf: 967 35 375.

Del innlegget: