Labromuseene

Det vil bli to Labrotorsdager sommeren 2021. Da er det utvidet åpningstid med ulike aktiviteter for barn og voksne. Labrokaféen vil være åpen. 

Mer informasjon kommer.

Labrodagen er avlyst i 2021

Labrodagen er Labromuseenes årlige barne- og familiearrangement. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom alle virksomhetene på Labro samt frivillige lag og foreninger. På programmet denne dagen, står danseoppvisning, foredrag, spesialomvisninger, demonstrasjon av blant annet den gamle saga, smia og vegutstyr, og en rekke andre aktiviteter.

På aktivitetsområdet har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Her finner man blant annet en kvern, en stampemølle, et stangfelt og en vannpumpe.